Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

ΣΤΟΧΟΙ
1.Να αναγνωρίσουν οι μαθητές/τριες μέσα από συζητήσεις και έρευνες ποιες είναι οι προσδοκίες τους από το σχολείο, ποιες οι προσδοκίες της οικογένειάς τους από αυτούς καθώς και τι προσδοκά η κοινωνία από αυτούς. Ποιες από αυτές κατά τη γνώμη τους είναι ρεαλιστικές;
2.Να διερευνηθεί ποιες είναι οι προσδοκίες των μαθητών από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
3.Ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αφορούν: α) τη συντήρηση της καθαριότητας του σχολείου με την οργάνωση ομάδων, με την ευαισθητοποίηση των συμμαθητών τους
β) παρεμβάσεις για την αισθητική αναβάθμιση του σχολείου.
4.Έρευνα στους συμμαθητές/τριες με την κατάρτιση ερωτηματολογίου με θέμα: «΄Eνα άλλο σχολείο».
5.Εργασία σε ομάδες, αφού προηγηθεί η γνωριμία μεταξύ τους με παιχνίδια ρόλων και άλλες μεθόδους.
6.Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και διάχυσή τους: α) με δραματοποίηση, β) με δημιουργία σχετικού blog.